Update Uitspraak Rechtszaak Autonoom Centrum

Op 29 september heeft het Autonoom Centrum (AC) de voorlopige voorziening gewonnen tegen de voorgenomen sluiting van het sociaal centrum aan de Harstenhoekweg in Den Haag. De burgemeester had bevolen het pand dicht te planken en te verzegelen omdat er zogenaamd illegale horeca zou plaatsvinden.

De rechter besloot dat de maatrIMG_8433egel tot sluiten te zwaar was voor de situatie. En dat de sluiting ook een inbreuk zou vormen op het huisrecht van de bewoners. Wel heeft de rechter bepaald dat de gemeente en het AC in verder overleg met elkaar de situatie moeten oplossen. Dat het AC haar activiteiten gestaakt heeft was een reden voor de rechter om tot deze uitspraak te komen. Hierdoor heeft het collectief zich helaas moeten neerleggen bij het tijdelijk staken van alle activiteiten. We voelen ons genoodzaakt om meer over deze situatie te vertellen aangezien het verder gaat dan een simpele bestuursrechtelijke procedure.

Al meer dan zes jaar is het AC bezig met organiseren van politieke en sociale activiteiten in Den Haag. Tot onlangs is er nog nooit conflict geweest met de gemeente wat betreft de activiteiten in het AC. Dit veranderde toen de voormalige locatie in Bezuidenhout werd ontruimd en een nieuw pand werd gekraakt aan de Harstenhoekweg in Scheveningen. Kort na de kraak (na een gefaalde poging van de gemeente om een van de panden te ontruimen wegens asbest) begon het juridische spel van de gemeente om het sociaal centrum te sluiten wegens het bestuursrecht op basis van illegale horeca. Vanuit de omliggende horeca zaken zou aangifte zijn gedaan hiervan. Tenminste zo schreeuwde de PVV en krijsten de VVD in de gemeenteraad. Voor de rechtszaak hebben wij ook een kopie van deze aangifte gekregen in het dossier. Hieruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van aangifte wegens “oneerlijke concurrentie” zoals eerder werd gezegd. De aangifte was gedaan door PVV raadslid Andre Elissen die in de straat naast het AC woont. Elissen nam ook de gelegenheid om hierover vragen te stellen in de raad.

Ook de sluiting van het AC is deel van een groter geheel van politieke repressie in Den Haag (https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/08/13/het-gebiedsverbod-tegen-anarchisten-in-een-bredere-context-van-repressie-in-den-haag/). Het moge duidelijk zijn dat een aangifte van een PVV’er en het erop ingaan van de burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) een politieke actie is. Dit is een directe aanval op de autonome ruimtes en autonome activiteiten in Den Haag. En de aanval is puur politiek gemotiveerd. Tussendoor nam de VVD de kans om weer eens een lastercampagne te beginnen tegen De Samenscholing, het vervangende pand voor Vrijplaats De Vloek (https://www.facebook.com/samenscholing/posts/1951698045057113 ). Het is opmerkelijk dat de VVD (een collegepartij) zich zo voor het karretje van de PVV laat spannen (niet een collegepartij), ook al hadden we al lang het vermoeden dat ze dezelfde interesses vertegenwoordigden.

Desondanks de dreiging tot sluiting en het uitblijven van de activiteiten gaat het collectief door met het opknappen van het pand en bekijkt ze de mogelijkheid om de activiteiten te hervatten. Het zou ons niet verbazen als dit niet het laatste trucje van Van Aartsen is, maar we blijven doorgaan. Net als de anarchisten en antifascisten die onlangs weer door repressieve maatregelen werden getroffen ( https://autonomendenhaag.wordpress.com/2016/10/05/opnieuw-gebiedsverbod-voor-haagse-anarchist/ ). Het is nog niet voorbij! Dus blijf op de hoogte!

Autonoom Centrum gaat door!

Autonoom Centrum Den Haag

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s