Tag Archives: ende gelande

22 april: infoavond ‘Ende Gelände 2016’

ende gelande1[English below]

Op vrijdag 22 april zal er in het Autonoom Centrum Den Haag een info-avond worden gehouden over de actiecampagne ‘Ende Gelände’, een wereldwijde golf van massale protest acties tegen de meest gevaarlijke fossiele energie projecten. De acties zullen plaatsvinden in mei 2016. Het doel van de campagne is duidelijk maken dat kolen, olie en gas in de grond moeten blijven en dat de transitie naar 100% duurzame en sociale maatschappijopbouw moet worden versneld. In Europa organiseert Ende Gelände daarom tijdens deze internationale week van burgerlijke ongehoorzaamheid een massa-bezetting van de bruinkoolmijn bij Lausitz, Duitsland. Dit als tweede editie van Ende Gelande, waarbij vorig jaar 1500 mensen de Garzweilermijn in de buurt van Keulen hebben bezet. (Voor nadere informative zie: breakfree2016.org, https://www.ende-gelaende.org/en/ en www.lausitzcamp.info/ )

“We zijn gedreven door het feit dat het niet enkel om fossiele brandstoffen gaat, maar om een systematisch diep geworteld probleem welke als voedingsbodem fungeert voor maatschappelijke/sociale ongelijkheid, ongezonde en destructieve elementen in onze leefomgeving en een complete disconnectie met de ecosystemen om ons heen. Vattenfall, een Zweeds energiebedrijf, is de eigenaar van de Lausitz-mijn, en heeft deze te koop gezet omdat zij niet langer genoeg rendement oplevert. Wij willen duidelijk maken dat de mijn ten dode opgeschreven is, niet verkocht maar stilgelegd moet worden, dat de mensen die daar werken recht hebben op een gezonde en duurzame werkomgeving, dat de omwonenden recht hebben op schone lucht en niet voor een schrijntje uit hun huis gezet mogen worden (gedwongen), dat de natuur niet langer moet hoeven wijken voor deze projecten waarbij oerbossen afgegraven en vernietigd worden, en dat de bijdrage aan de CO2-uitstoot op Europees niveau (1 van de grootste CO2-bronnen van Europa) niet gerechtvaardigt of uberhaubt nodig is.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized