29 april: infoavond campagne ‘Geen kind aan de kant’

poster_Geen_Kind_ad_Kant_web[English below]

Op vrijdag 29 april 2016 zal er in het Autonoom Centrum Den Haag een infoavond plaatsvinden over de campagne ‘Geen kind aan de kant’. ‘Geen kind aan de kant!’ organiseert twee demotours op 21-22 mei en 28-29 mei. Met een bus gaan ze langs vijf gezinslocaties in Nederland, waar vluchtelingen en sympathisanten zullen demonstreren voor de rechten van de kinderen in gezinslocaties, voor een eerlijk en onvoorwaardelijk Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend vluchtelingenkinderen met hun ouders jarenlang in zogenaamde ‘gezinslocaties’ onder de voortdurende dreiging van gedwongen terugkeer: wekelijks worden meerdere gezinnen voor zonsopgang door de vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht en overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet. Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het verdwijnen van leeftijdsgenootjes: het zijn bijzonder traumatiserende ervaringen voor de kinderen en jongeren in de gezinslocaties.

Tijdens de infoavond wordt er verteld over wat er precies gebeurt in de gezinslocaties, de campagne van ‘Geen kind aan de kant!’ en de demotours in mei.

Tijd: 20:00
Locatie: Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4, Den Haag (Scheveningen)
Facebook event: Info-avond Den Haag: Geen kind aan de kant!
Meer informatie: Geen kind aan de kant website

 

[English]

On Friday the 29th of April there will be an information evening at the Autonomous Centre The Hague about the campaign ‘Geen kind aan de kant!’ (No child on the side!). ‘No child to the side’ organizes  two demonstration tours on 21-22 May and 28-29 May. They’ll pass by five so-called ‘family locations’ and the family prison in The Netherlands, where refugees and symphatisers will protest for the rights of children in the family locations, for a fair and unconditional Children’s Amnesty Regulation (the ‘Kinderpardon’) and the stopping of arrests, detention and forced return.

Little is known about it, but over a thousand refugee children and their parents live in so-called ‘family locations’ in the Netherlands, under the constant threat of forced return: weekly, several families are taken by the border police before dawn, transferred to the family prison at Kamp Zeist and deported to their countries of origin.
Arrests, detention, forced return and the disappearance of their peers and friends: all of these are extremely traumatizing experiences for the children and the adolescents at the family locations.

During the infonight there will be info about what exactly is happening at the family locations and the campaign of ‘Geen kind aan de kant!’ and the demo–tours in May.

Time: 20:00
Location: Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4, Den Haag (Scheveningen)
Facebook event: Info-avond Den Haag: Geen kind aan de kant!
More information: Geen kind aan de kant website

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s