17-11-2015: Infoavond Klimaattop Parijs ‘Power through Paris’

[English below]
Aanstaande dinsdag (17-11-2015) zal er in het Autonoom Centrum Den Haag een infoavond plaatsvinden over de verschillende grote events die plaats gaan vinden in het kader van de UN klimaattop in Parijs (COP21) dit jaar; de klimaatparade, Climate Games (Editie Parijs), diverse actiedagen en de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie ooit binnen het klimaat-thema. De infoavond wordt gehouden in het Engels.
12241442_1653036228285273_4031157554920236519_n
De events rondom de klimaattop in Parijs worden georganiseerd door een brede coalitie van (grassroots) organisaties, en is onderdeel van de grootste klimaatmobilisatie uit de geschiedenis. Officieel heeft de top het doel om een nieuw mondiaal akkoord te leveren voor de vermindering van broeikasgasemissies.

Echter, we weten dat de klimaatcrisis geen geïsoleerde crisis is. Ze is het resultaat van een falend systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, een systeem dat oorlog voert voor olie en andere grondstoffen, dat ons verdeeld met racisme, seksisme, homofobie, en de militarisering van grenzen, een systeem dat altijd moet groeien, gevoed door ‘land grabs’, extractivisme, vervuiling, uitbuiting in de fabrieken, gentrificatie, privatisering, consumentisme en intensiverende surveillance. Dit is het politieke en economische klimaat dat gletsjers doet smelten, zeespiegels doet stijgen en overstromingen en droogtes doet toenemen. Dit is het klimaat waarin we
leven, en het is onacceptabel omdat het onrechtvaardig en destructief is.

We weten dat deze door multinationals gesponsorde klimaattoppen nooit de onderliggende oorzaken van deze sociale en ecologische crises zullen aanpakken. Ze zijn slechts in staat om kleine aanpassingen te bieden die het kapitalisme voortzetten en de aandacht afleiden van de vernietigende gevolgen van ons economische systeem. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de klimaattop in Parijs opnieuw het podium worden waarin de strijd tussen leven en ‘business as usual’ wordt uitgevochten. Deze gang van zaken kunnen wij echter niet onbetwist voorbij laten gaan.

Tijdens de info-avond zullen we je informeren over de diverse events en activiteiten die plaats gaan vinden rondom de klimaattop in Parijs en waarom klimaatactie veel meer is dan een beweging voor groene energie. Daarnaast bieden we info over het heen- en terug reizen naar Parijs, de verschillende opties en praktische tips rondom deelname aan de verschillende activiteiten.

19:00: vegan soep met brood (op donatie)
19:30: start infoavond
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1494289770900274/
——————————————————————————————————–

Infonight Climate Summit Paris ‘Power through Paris’

Coming Tuesday (17-11-2015) an infonight will be held at the Autonoom Centrum the Hague during this evening which will inform you about the variaty of events and actions planned around the 2015 UN Climate Summit in Paris (COP21); the Climate Parade, Climate Games (Paris edition), days of action and the biggest mass-civil dissobedience action for the climate ever. The infonight will be held in ENGLISH.

The various events around the climate summit in Paris are organised by a broad coalition of worldwide (grassroots) organisations, and is part of the biggest climate protest in human history. Officially, the summit aims to produce a new global agreement on reducing greenhouse gas emissions.

However, we know the climate crisis is not an isolated crisis. It is the result of a failing system that values profit over people and
nature, a system that fights war over oil and other resources, that divides us with racism, sexism, homophobia and the militarisation of borders, a system that forever needs to grow, feeding off land grabs, extractivism, pollution, exploitation in the factories, gentrification, privatisation, consumerism and intensifying surveillance. This is the political and economic climate that has fueled the melting of glaciers, the rising seas and increased floods and droughts. This is the climate in which we live, and it is unacceptable because it is unjust and unsustainable.

We know that corporate sponsored summits will never address the root causes of this social and ecological crisis. They are merely able to offer small adjustments that sustain capitalism and divert attention away from the destructive consequences of our current economic system on people and lands around the world. As it stands, the Paris COP21 will again become the stage to play out the battle between life and business as usual. We cannot let this happen without a challenge.

During the infonight we will tell you about what’s going on around and in Paris, why Climate is more then just an environmental issue and how to get there. Also we provide information about the possibilities and practical part of joining the events, like logistics and need-to-knows.

19:00 vegan soup with bread (on donation)
19:30 start infonight
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1494289770900274/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s