24 juni 2014: Steen voor steen! Informatie en discussie over (de privatisering van) gevangenissen in NL

solprisabolOp dinsdag 24 juni vindt er in het Autonoom Centrum Den Haag een infoavond plaats over het Nederlandse gevangeniswezen. Daarna zal er tijd zijn voor discussie.

Het is tijd voor het delen van informatie en discussie over de recente ontwikkelingen in het Nederlandse gevangeniswezen en de noodzaak van strijd tegen gevangenissen in het algemeen.

De laatste tijd zijn gevangenissen weer regelmatig in het nieuws, in verband met ridicule maatregelen zoals het moeten betalen voor je verblijf in de cel bijvoorbeeld, maar ook vanwege de roep om strenger te straffen.

Daarnaast zijn er verregaande privatisering-processen aan de gang. De staat wil namelijk dat gevangenissen voor zichzelf zoveel mogelijk kostendekkend zijn, en met het uitbesteden van de bouw en het beheer van de gevangenis aan private bedrijven zijn er nog meer mensen die geld verdienen aan het opsluiten van mensen. Gaan we de kant van de VS op, waar al een heuse gevangenisindustrie bestaat en bedrijven lobbyen voor meer en langere straffen zodat er meer mensen in hun gevangenissen komen te zitten?

Wat heeft dat te maken met de tijdsgeest van vandaag? En hoe kijken anarchisten daar tegen aan? En belangrijker nog, wat kunnen we daarmee als we toch al tegen alle gevangenissen zijn?

Verder willen we het hebben over de definitie van criminaliteit en het concept van straf, want in wiens belang bestaan zij eigenlijk?

Locatie:
Autonoom Centrum Den Haag, Willem van Outhoornstraat 17
Infoshop open: 15:00
Soep: 19:00
Start infoavond: 20:00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/644505685629726

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s